Tuyển đại lý toàn quốc

1.1 Điều kiện để làm Đại Lý

- Số lượng nhập hàng tối thiểu mỗi lần là 05 (Năm) sản phẩm.

- Đại lý sẽ được hưởng khoản chiết khấu là: 30%/1 sản phẩm bán ra.

- Có cộng tác viên bán hàng.

1.2 Chính sách cho Đại lý

- Đại lý được mua hàng theo giá bán sỉ được thể hiện trong hợp đồng.

- Đại lý nếu trực thuộc quyền quản lý của Nhà phân phối sẽ nhận hàng trực tiếp từ nhà phân phối.

- Đại lý được quyền tuyển Cộng tác viên bán hàng cho riêng mình để tăng doanh số bán hàng.

- Mức chiết khấu mà Đại lý trả cho CTV do Đại lý tuyển được áp dụng tối thiểu là 20% trên giá bán lẻ niêm yết.

YÊU CẦU CHUNG

- Quý Đại lý, CTV tự quản lý khu vực đã đăng ký với MỸ PHẨM ATS, tự mở rộng phát triển khách hàng và phát triển thị trường.

- Chủ động xây dựng mạng lưới bán hàng lành mạnh, thể hiện tính chuyên nghiệp. Không xâm phạm đến thị trường, khu vực của nhà phân phối và Đại lý khác đã đăng ký.

- Trong vòng 3 tháng sau khi đăng ký thị trường và khu vực quản lý, nếu nhà phân phối và đại lý không triển khai được việc phát triển thị trường thì Công Ty sẽ chuyển giao quyền khai thác thị trường cho nhà phân phối hoặc Đại lý đăng ký kế tiếp.

- Tuyệt đối không bán phá giá.